TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Các luật sư của chúng tôi đã hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập và duy trì sự hiện diện hợp pháp / thương mại của họ tại Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm văn phòng đại diện, công ty 100% vốn nước ngoài, pháp nhân liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ VỚI NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY

 • Các dịch vụ thành lập và cấp phép, bao gồm các cân nhắc trước khi cấp phép / thiết lập, đơn xin chấp thuận đầu tư nước ngoài, thành lập và các yêu cầu sau cấp phép.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến cơ cấu và quản trị công ty.
 • Soạn thảo các văn bản hiến pháp của công ty, chẳng hạn như điều lệ công ty và các nghị quyết của hội đồng quản trị.
 • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp.

CÁC THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

 • Tư vấn thành lập công ty con tại Việt Nam cho Union Underwear (công ty mẹ của tập đoàn Fruit of the Loom ) để tiến hành hoạt động sản xuất tại Tỉnh Thanh Hóa. Hợp đồng bao gồm tư vấn về việc mua lại đất của nhà máy và tư vấn về việc xây dựng các cơ sở nhà máy.
 • Tư vấn thành lập công ty con tại Việt Nam cho JA Solar (một trong những nhà sản xuất pin mặt trời và sản phẩm mô-đun năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới) để tiến hành hoạt động sản xuất tại Tỉnh Bắc Giang. Cam kết bao gồm tư vấn về việc mua lại đất của nhà máy.
 • Tư vấn thành lập công ty con tại Việt Nam cho Top Glove Corporation Berhad (một trong những nhà sản xuất găng tay cao su dùng một lần lớn nhất thế giới) để tiến hành hoạt động sản xuất tại Tỉnh Bình Dương. Cam kết bao gồm tư vấn về việc mua lại đất của nhà máy.
 • Hợp nhất các đơn vị hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp Lazada và Zalora của Rocket Internet.
 • Thành lập một công ty con tại Việt Nam cho Gap để tham gia vào các dịch vụ liên lạc và kiểm tra chất lượng
 • Thành lập một công ty con tại Việt Nam để Hyosung hoạt động như một đại lý ủy quyền của Ferrari.
 • Hợp nhất các đơn vị hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp Lazada và Zalora của Rocket Internet .
 • Thành lập một công ty con tại Việt Nam cho Gap để tham gia vào các dịch vụ liên lạc và kiểm tra chất lượng
 • Thành lập một công ty con tại Việt Nam để Hyosung hoạt động như một đại lý ủy quyền của Ferrari.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn tập trung vào mục tiêu chính là phục vụ khách hàng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, công nghệ và khoa học đời sống.
Chúng tôi cố gắng hiểu doanh nghiệp, ngành và tổ chức của khách hàng cũng như bối cảnh thương mại về các vấn đề pháp lý của họ.
Chúng tôi phục vụ khách hàng với sự tận tâm hiếm có. Mong ước của chúng tôi là mang đến sự hài lòng nhất có thể cho khách hàng.